NIS2: Wat Het Betekent en hoe u zich kunt voorbereiden

 

 

De NIS2 (Network and Information Security Directive 2) is een herziening van de Europese cybersecuritywetgeving, die in Nederland eind 2024 in werking zal treden. De richtlijn is bedoeld om de cybersecurity en de weerbaarheid van essentiële diensten in EU-lidstaten te versterken. In deze blog duiken we dieper in op wat deze richtlijn inhoudt, welke sectoren het zal beïnvloeden en wat de implicaties zijn voor uw organisatie.

 

🔵 Sectoren: Voor wie is NIS2 van toepassing?

De NIS2-richtlijn richt zich op sectoren en organisaties die van vitaal belang zijn voor de Europese samenleving. Dit omvat een breed scala aan sectoren zoals:

– Gezondheidszorg: Ziekenhuizen, klinieken, onderzoekslaboratoria.
– Transport: Luchtvaart, scheepvaart, spoorwegen en logistiek.
– Energie: Elektriciteitsbedrijven, olie- en gasindustrie.
– Overheidsdiensten: Openbare diensten, administratieve diensten, defensie.
– Levensmiddelen: Voedselproductie, distributie en opslag.
– Waterbeheer: Waterzuiveringsinstallaties, distributie.
– Digitale Diensten: Internet service providers, cloud providers, datacentra.

🔵 Verplichtingen onder NIS2

Als uw organisatie onder de NIS2-richtlijn valt, moet u aan een reeks strikte verplichtingen voldoen:

  1. Zorgplicht: Het begint met een grondige risicobeoordeling. U moet identificeren welke cyberdreigingen uw organisatie kunnen treffen en welke systemen en processen het meest kwetsbaar zijn.
  2. Meldplicht: Alle cybersecurity-incidenten moeten binnen 24 uur worden gemeld bij een toezichthouder. Bovendien moet een dergelijk incident ook worden gemeld aan het Computer Security Incident Response Team (CSIRT).
  3. Toezicht: Een onafhankelijke toezichthouder zal controles uitvoeren om te verifiëren of uw organisatie voldoet aan de eisen van de NIS2-richtlijn.

🔵 Hoe u zich kunt voorbereiden

Voorbereiding is de sleutel tot compliance. Hier zijn enkele uitgebreide stappen die u kunt nemen:

  1. Risicobeoordeling: Maak gebruik van tools en frameworks om een uitgebreide risicobeoordeling uit te voeren.
  2. Incident Response Plan: Stel een gedetailleerd plan op dat beschrijft hoe te reageren in geval van een cyberincident. Dit plan moet worden getest en regelmatig worden bijgewerkt.
  3. Bewustwording en Training: Zorg voor een voortdurende opleiding van het personeel over de nieuwste cyberdreigingen en hoe deze te identificeren.
  4. Budgetteren: Reserveer voldoende budget om te investeren in de benodigde cybersecuritymaatregelen en personeelsmiddelen.

🔵 Reporting binnen de Cybersecurity pakketten van Digitaal Knooppunt

Binnen de cybersecurity pakketten van Digitaal Knooppunt is al rekening gehouden met de NIS2-richtlijn. We hebben uitgebreide reporting-mogelijkheden die voldoen aan de eisen van deze nieuwe regelgeving. Hierdoor kunt u niet alleen voldoen aan de meldplicht, maar ook proactief beveiligingsmaatregelen nemen op basis van realtime data en inzichten.

Voor meer gedetailleerde informatie en begeleiding kunt u contact opnemen via info@digitaalknooppunt.nl.